XXXVIII Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Eliminacje powiatowe w Zakopanem

25 kwietnia 2015 roku

więcej zdjęć>>

Organizatorzy
 

PZM >>
MEN >>
KGP >>

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego >>

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych >>

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego >>

Instytut Transportu Samochodowego >>

Burmistrz Miasta Zakopane

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Zakopanem >>

TKM >>
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zakopanem >>

Ogólne informacje


Eliminacje powiatowe XXXVIII edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych (klasy IV - VI)
i gimnazjów powiatu tatrzańskiego odbędą się
25 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Zakopanem.
Zgłoszenia obecności drużyn od godziny 8.30. Rozpoczęcie Turnieju ok. godz. 9.00.

Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne opiekunowie grup proszeni są o zadbanie, aby uczestnicy posiadali dostosowaną do pogody odzież.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.

Zgłoszenia


Zgłoszenia czteroosobowych reprezentacji szkół podstawowyc
h
(2 dziewczynki i 2 chłopców)
 lub trzyosobowych reprezentacji gimnazjów wraz z 1 osoba rezerwową należy dokonać drogą elektroniczną na adres: info@sp2zakopane.pl
do 20 kwietnia 2015 r.
zgodnie z kartą zgłoszenia dostępną poniżej.

Zgłoszenie i oświadczenie >>

 

Informacji na temat Turnieju udzielają:

Dariusz Tarchała – aspirant sztabowy  Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem
tel. 18 20 23 522

Maria Głuszak – specjalista ds. oświaty KO w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu,
tel. 18 266 33 62

Irena Gach – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zakopanem tel. 18 20 146 02

 

Regulaminy


Zasady organizacji Turnieju zawierają
REGULAMINY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM na sezon 2015 >> dostępne na stronie PZM, KPP w Zakopanem lub poniżej
Dla szkół podstawowych >>
Dla
gimnazjów >>

Ustalenia regulaminowe
 

Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w Turnieju jest posiadanie i przedstawienie do wglądu:

-    karty rowerowej,

-    ważnej legitymacji szkolnej,

-    pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju w dniu 25.04.2015 r.

-    zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju w dniu 25.04.2015 r.

Zgłoszenie i oświadczenie >>

-    uczestnicy powinni posiadać kaski rowerowe

Listy zgłoszonych szkół

 
Szkoły podstawowe >>

Gimnazja >>

 

 

Wyniki eliminacji powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

 
Szkoły podstawowe
Klasyfikacja 2008>>

Klasyfikacja 2009>>

Klasyfikacja 2010>>

Klasyfikacja 2012>>

Klasyfikacja 2013>>

Klasyfikacja 2014>>

Klasyfikacja 2015>>

 

Gimnazja

Klasyfikacja 2008>>

Klasyfikacja 2009>>

Klasyfikacja 2010>>

Klasyfikacja 2012>>

Klasyfikacja 2013>>

Klasyfikacja 2014>>

Klasyfikacja 2015>>

 

Informacje Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Zakopanem

- Organizatorzy Turnieju przypominają o konieczności przedłożenia w dniu zawodów niezbędnych i aktualnych dokumentów (aktualność dotyczy szczególnie legitymacji szkolnej)

- Organizatorzy Turnieju proszą o dokładne zapoznanie się z regulaminem, który został poszerzony m.in. w części dotyczącej elementów toru sprawnościowego (wprowadzono nowe przeszkody)

- Organizatorzy Turnieju zwracają uwagę na możliwość udziału w zawodach drużyn gimnazjum w składzie uzależnionym wyłącznie od wyników eliminacji szkolnych w odróżnieniu od drużyn szkół podstawowych, które muszą tworzyć 2 dziewczynki
i 2 chłopców.

- Organizatorzy Turnieju informują, że uczestnicy zawodów będą przejeżdżać tor sprawnościowy na rowerach o podanych poniżej parametrach:

szkoła podstawowa

 

 

wysokość ramy H - 74 cm

średnica koła 24 cale

gimnazjum

 

 

wysokość ramy H - 78 cm

średnica koła 26 cali

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I ZAPRASZAMY NA NASTĘPNE ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM                                                DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I ZAPRASZAMY NA NASTĘPNE ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM                                                 DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I ZAPRASZAMY NA NASTĘPNE ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM                                                  DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I ZAPRASZAMY NA NASTĘPNE ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM                                                 

Ostatnia aktualizacja 27.04.2015 r.